Oznámenie o zmene názvu spoločnosti na infotel, s.r.o. od 1.10.2021

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1.10.2021 sa mení obchodné meno našej spoločnosti z pôvodného názvu TELfit s.r.o. na nový názov spoločnosti infotel, s.r.o.
Nový názov vznikol v súlade s dlhodobou koncepciou rozvoja našej spoločnosti v oblasti informačných a telekomunikačných technológií.

Read More