Siemens HiPath 3000 telefónne ústredne

Systém HiPath 3000 je moderný telekomunikačný systém PBX pre malé a stredné firmy do 1000 účastníkov. Jednotlivé systémy možno navzájom prepojovať prostredníctvom ISDN linky alebo internetového protokolu cez dátovú sieť. Všetky varianty podporujú viac ako 1000 klasických telefónnych služieb typu prepojenie hovoru, konferencia, striedanie hovoru, identifikácia súkromných hovorov, smerovanie hovorov najlacnejsou trasou (LCR) a podobne. Základný systém HiPath 3000 podporuje prostredníctvom integrovanej internetovej hlasovej brány VoIP telefóniu. Pri prechode na internetovú telefóniu nieje nutné menit systém ani žiadnu z jeho častí. HiPath 3000 je modulárny systém a je možné ho jednoducho rozšíriť o ďaľšie porty. Systém je pripravený pre nové verzie software a možno ho v budúcnosti jednoducho upgradovať (prehranie novej softwarovej verzie).

Hardware HiPath3000

 • HiPath3300
 • HiPath3350
 • HiPath3500
 • HiPath3550
 • HiPath3800

Vlastnosti

Klasické telefonní služby

 • Šéf sekretárskej skupiny
 • Skupiny preberania hovorov
 • Rad možností smerovania hovorov
 • Komfortné pracovisko spojovateľky na PC
 • Sledovanie poplatkov cez komfortné rozhranie na PC
 • Pripojenie všetkých aplikácií do systému cez počítačovú sieť – poplatky, konfiguračný management, CTI, CallCentrum
 • Smerovanie hovorov najlacnejšou cestou (LCR) – smerovanie na základe času, oprávnenia, ceny hovoru
 • Linkové tlačítka – zobrazenie stavu liniek naviacerých telefónoch
 • Pripojení na centrálny firemný adresr (LDAP)
 • Komfortné spojovateľské pracovisko

Voice over Internet Protokol (VoIP)

 • Pripojenie IP telefónu
 • Podpora otvorených štandardov IP teleónie (SIP, H.323) pre pripojenie telefónov iných výrobcov
 • Možnosť pripojenia softwarového IP klienta (telefonovanie z PC)
 • Šifrovanie – zabezpečenie prenosu hlasu cez Internet protokol proti odposluchu
 • Prepojenie viac rôznych systémov HiPath cez Internet protokol – volanie zdarma mezi systémami HiPath napríklad cez sieť Internet
 • Pripojenie cez protokol SIP na verejného operátora – vysoká úspora nákladov na telefonovanie
 • Mobilita IP telefónov – užívateľ sa môže prihlásiť pod vlastným účtom odkiaľkoľvek v sieti HiPath systémov
 • Bezdrôtová telefónia štandardu WiFi

Rozširujúce aplikácie pre HiPath 3000

 • Zákaznické centrá, kontaktné centrá (CallCenter) – HiPath ProCenter
 • Integrácia obsluhy telefónov do PC- CAP Server (vytáčanie kontaktov z Outlooku)
 • Rozhranie pre zákaznické aplikácie – napríklad predávanie volajúceho čísla do zákaznickej databázy a vyhľadanie všetkých informácií o tejto firme
 • Integrovaná hlasová pošta (bez nutnosti externého PC)
 • Fault Management – systém pre sledovanie stavov systému HiPath 3000 a grafické zobrazenie
 • Centrálny administračný server DLS pre hromadnú konfiguráciu a softwarovú aktualizáciu IP telefónov
error: Content is protected !!