Výmena PBX Panasonic TD816 za NS500 po 25 rokoch

Pripravili sme krátku fotoreportáž z výmeny pravdepodobne poslednej „digitálnej“ telefónnej pobočkovej ústredne Panasonic KX-TD816 za pravdepodobne POSLEDNÚ ústrednu výrobcu Panasonic KX-NS500 u zákazníka vo Zvolene.

Keďže za čias pôsobenia ešte v Telekome sme nemali dostatok Krone LSA svorkovníc, tak pôvodný rozvádzač obsahoval svorkovnice len na strane kabeláže PBX (aj to ešte k tomu 10-párové, nie 8, aby sa dobre odratávali porty PBX), káble z domáceho rozvodu boli len na „divoko“ zarezané, bez samostatného ukončenia a následného „preranžírovania“.