Naša spoločnosť je držiteľom licencií a certifikátov, ktoré nás oprávňujú k prezentovaným činnostiam a inštalácií produktov

Licencia TECHNICKÁ SLUŽBA

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici podľa § 68 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov udelilo spoločnosti infotel, s.r.o. licenciu na prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov a systémov a zariadení umožnujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

Certifikát JABLOTRON

Naša spoločnosť infotel, s.r.o. je certifikovaným partnerom výrobcu JABLOTRON ALARMS a.s. Vďaka tomu môžeme našim zákazníkom poskytnúť nadštandardnú záruku na komponenty Jablotron v trvaní 60 mesiacov. V prípade aktivácie služby bezpečnostná SIM pri systémoch JA100 získate rozšírenie záruky na 7 rokov bezplatných opráv komponentov alarmu v stredisku Jablotronu a zároveň poistenie škody až do výšky 80.000 € v prípade zlyhania či prekonania systému. Zároveň získate možnosť ovládať a kontrolovať alarm z mobilného telefónu alebo tabletu.

3CX ADVANCED Certified Engineer v18

Sme ADVANCED Certified partnerom spoločnosti 3CX, ktorá je celosvetovým poskytovateľom VoIP komunikačných systémov

Certifikát Panasonic KX-NSV series Expert

Naša spoločnosť je certifikovaným predajcom a servisným strediskom telekomunikačných systémov PANASONIC. Zabezpečujeme dodávku, inštaláciu, záručný aj pozáručný servis analógových, digitálnych aj IP systémov.

Certifikát Panasonic KX-NS series Expert

Naša spoločnosť je certifikovaným predajcom a servisným strediskom telekomunikačných systémov PANASONIC. Zabezpečujeme dodávku, inštaláciu, záručný aj pozáručný servis analógových, digitálnych aj IP systémov.

Certifikát Panasonic KX-HTS32

Naša spoločnosť je certifikovaným predajcom a servisným strediskom telekomunikačných systémov PANASONIC. Zabezpečujeme dodávku, inštaláciu, záručný aj pozáručný servis analógových, digitálnych aj IP systémov.

Certifikát OSIRIS a HiWatch

Naša spoločnosť je certifikovaným predajcom a inštalatérom kamerových systémov OSIRIS a HiWatch. Zabezpečujeme dodávku, inštaláciu, záručný aj pozáručný servis analógových aj IP CCTV systémov OSIRIS a HiWatch.

Certifikát HIKVISION

Naša spoločnosť je certifikovaným predajcom a inštalatérom kamerových systémov HIKVISION. Zabezpečujeme dodávku, inštaláciu, záručný aj pozáručný servis analógových aj IP CCTV systémov HIKVISION.

Certifikát URMET

Certifikát PARADOX

error: Content is protected !!