Licencie a Certifikáty

Naša spoločnosť je držiteľom licencií a certifikátov, ktoré nás oprávňujú k prezentovaným činnostiam a inštalácií produktov

Licencia TECHNICKÁ SLUŽBA

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici podľa § 68 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov udelilo spoločnosti infotel, s.r.o. licenciu na prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov a systémov a zariadení umožnujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

Certifikát JABLOTRON

Naša spoločnosť infotel, s.r.o. je certifikovaným partnerom výrobcu JABLOTRON ALARMS a.s. Vďaka tomu môžeme našim zákazníkom poskytnúť nadštandardnú záruku na komponenty Jablotron v trvaní 60 mesiacov. V prípade aktivácie služby bezpečnostná SIM pri systémoch JA100 získate rozšírenie záruky na 7 rokov bezplatných opráv komponentov alarmu v stredisku Jablotronu a zároveň poistenie škody až do výšky 80.000 € v prípade zlyhania či prekonania systému. Zároveň získate možnosť ovládať a kontrolovať alarm z mobilného telefónu alebo tabletu.

3CX ADVANCED Certified Engineer V18

Sme ADVANCED Certified partnerom spoločnosti 3CX, ktorá je celosvetovým poskytovateľom VoIP komunikačných systémov

Certifikát Panasonic NSV series Expert

Naša spoločnosť je certifikovaným predajcom a servisným strediskom telekomunikačných systémov Panasonic. Zabezpečujeme dodávku, inštaláciu, záručný aj pozáručný servis analógových, digitálnych aj IP systémov.

Certifikát Panasonic NS series Expert

Naša spoločnosť je certifikovaným predajcom a servisným strediskom telekomunikačných systémov Panasonic. Zabezpečujeme dodávku, inštaláciu, záručný aj pozáručný servis analógových, digitálnych aj IP systémov.

Certifikát Panasonic HTS series

Naša spoločnosť je certifikovaným predajcom a servisným strediskom telekomunikačných systémov Panasonic. Zabezpečujeme dodávku, inštaláciu, záručný aj pozáručný servis analógových, digitálnych aj IP systémov.

Certifikát OSIRIS a HiWatch

Naša spoločnosť je certifikovaným predajcom a inštalatérom kamerových systémov OSIRIS a HiWatch. Zabezpečujeme dodávku, inštaláciu, záručný aj pozáručný servis analógových aj IP CCTV systémov OSIRIS a HiWatch.

Certifikát HIKVISION

Naša spoločnosť je certifikovaným predajcom a inštalatérom kamerových systémov HIKVISION. Zabezpečujeme dodávku, inštaláciu, záručný aj pozáručný servis analógových aj IP CCTV systémov HIKVISION.

Certifikát URMET

Certifikát PARADOX