IP-PBX KX-TEA308/TES824/TEM824

Panasonic analógové telefónne ústredne

Panasonic KX-TEA308 / TES824 / TEM824

KX-TEA308 / TES824 / TEM824

Analógový telefónny systém urobil telefonovanie pre malé a stredne veľké spoločnosti obrovským skokom vpred a ponúka funkcie, ktoré sú v tejto kategórii zriedkavo dostupné.

 • 3-úrovňový automatický príjem s hlasovým navádzaním
 • DISA (Direct Inward System Access) so správou
 • Vstavaná hlasová správa (BV)
 • Zobrazenie ID volajúceho na SLT a APT
 • Flexibilné smerovanie SMS
 • Intuitívne prispôsobenie a údržba
 • UCD (Uniform CallDistribution) so správou
 • Vrátniky, otvárače dverí a zvončeky
 • Automatická konfigurácia pre typ vonkajšej linky (CO)
 • Centralizované nastavenie funkcií pre T7710 (režim PBX)
 • PC programovanie (USB/RS232C) a jednoduchá údržba
 • CO zaneprázdnený
 • Úspora výdavkov na telefonovanie (ARS/LCR smerovanie hovorov)
 • Výpočet hovorného
Panasonic KX-TEA308:TES824:TEM824