Komunikačný systém Siemens HiPath 3000

Komunikačný systém Siemens HiPath 3000

Komunikačný systém Siemens HiPath 3300/3350

Komunikačný systém Siemens HiPath 3500/3550

Komunikačný systém Siemens HiPath 3700/3750

HiPath 3000 je výkonná komunikačná platforma pre integrované hlasové a dátové riešenia pre malé a stredné (väčšie) podniky. Systém vyvinutý spoločnosťou Siemens ponúka overenú distribuovanú komunikačnú infraštruktúru. HiPath 3000 prináša množstvo funkcií a spoľahlivosť hlasových systémov s výhodami komunikácie založenej na IP protokole. “HiPath”, to je aj:

HiPath – vysoká integrácia komunikácie (paket. a zmiešané platformy)
HiPath – IP riešenie pripravené pre súčasnosť
HiPath – plynulá migrácia k IP platforme pre hlas a dáta

Komunikačné systémy HiPath využívajúce modernú technológiu ISDN a komunikáciu založenú na Internet Protokole (IP), nie sú iba výrobkami špičkovej kvality, sú predovšetkým otvorenými riešeniami, ktoré vyhovujú požiadavkám užívateľa. Sú určené pre oblasť digitálneho telefonovania, prenosu dát a reči na IP platforme a pre rôzne multimediálne aplikácie.

Rodina omunikačných systémov HiPath 3000 pozostáva :

 • z troch modelov v prevedení 19″ (montáž do rozvádzača 19″):
  – HiPath 3300
  – HiPath 3500
  – HiPath 3700
 • z troch modelov pre nástennú / podlahovú montáž:
  – HiPath 3350
  – HiPath 3550
  – HiPath 3750

Bezšnúrové komunikačné riešenie HiPath Cordless Office umožňuje prostredníctvom digitálnej rádiovej siete založenej na štandardizovanom protokole DECT kompletnú bezšnúrovú bunkovú (celulárnu) dostupnosť so všetkými funkcionalitami komunikačného systému

Komunikačný systém Siemens HiPath 3300/3350

Komunikačný systém HiPath 3300 / 3350 je najkompaktnejší člen rodiny HiPath 3000 pre malé a stredné podniky, umožňujúci využitie najnovších IP (Internet Protokol) technológií.

Systém HiPath 3300 je navrhovaný pre dvoch až 96 užívateľov a ponúka také isté vlastnosti a spoľahlivosť ako väčšie modely z rodiny HiPath 3000. Pri pripojení do lokálnej siete založenej na protokole TCP/IP je možné realizovať riešenie Voice over IP s telefónmi IP (optiPoint 400) alebo softwarovými klientami (optiClient 130).

Univerzálna forma programového vybavenia systému poskytuje profesionálny rozsah funkcií podnikom (firmám) rôznych veľkostí. Pri výstavbe systémov pre firmy s pobočkovými pracoviskami je prepojenie do siete realizované pomocou výkonovo optimalizovaných sieťových protokolov CorNet N a Qsig alebo pomocou spojenia LAN-LAN založených na protokole TCP/IP.

Individuálne aplikačné riešenia sú dodávané ako systémové moduly alebo sa pripájajú sez otvorené rozhrania:

 • HiPath Xpressions pre jednotný systém správ – Unified Messaging a komunikáciu na všetky smery
 • HiPath ProCenter pre multimediálne riešenia zákazníckych centier
 • Cenovo efektívne aplikácie pre implementáciu do zákaznického prostredia a podľa zákazníckych požidaviek.

Systém HiPath 3300 je k dispozícii v dvoch modeloch – prevedenie do 19″ rozvádzača (HiPath 3300), alebo nástenný model (HiPath 3350). Prípadná migrácia (rozšírenie) na vyšší model HiPath 3500/3550 šetrí Vaše investície – oba systémy používajú rovnaké rozširujúce karty, optiPoint 500 systémové telefóny, optiPoint 400 IP telefóny a optiClient 130 IP klientov.

Komunikačný systém Siemens HiPath 3500/3550

HiPath 3500 / 3550 je IP komunikačný systém podporujúci až 192 užívateľov. Je vhodný pre stredne veľké firmy a pobočky. HiPath 3500 umožňuje plné využitie najnovších IP technológií pre prenos hlasu a dát. Prostredníctvom rozhrania LAN možno komunikačné systémy integrovať do Ethernetových sietí LAN. Výmena dát sa vykonáva pomocou protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol).

Podporované sú nasledovné funkcie:

 • správa (management) systému
 • správa chybových hlásení
 • aktualizácia systémového programového vybavenia

Interaktívna obsluha pomocou displeja a dialógových tlačidiel systémových telefónov umpžňuje jednoduchú a rýchlu aktiváciu funkcií na digitálnych prístrojoch Optiset E, optiPoint 500 a na telefónoch IP s protokolom HFA. Interaktívna obsluha je využívaná tiež pre komfortné prenosné telefóny v spojení so systémom HiPath Cordless Office.

Systém HiPath 3500 umožňuje jednoduché pridanie aplikácií, ktoré sú ušité pre Vašu firmu. Systém HiPath umožňuje plné využitie aplikácie HiPath ProCenter Office ( multimediálne riešenia zákazníckych centier ) a HiPath Xpressions (jednotný systém správ) – vo vnútri jediného systému, alebo v rámci celej LAN (WAN) siete.

Systém HiPath 3500 je k dispozícii v dvoch modeloch – prevedenie do 19″ rozvádzača (HiPath 3500), alebo nástenný model (HiPath 3550). Prípadná migrácia (rozšírenie) na vyšší model HiPath 3700/3750 šetrí Vaše investície – oba systémy používajú rovnaké rozširujúce karty, optiPoint 500 systémové telefóny, optiPoint 400 IP telefóny a optiClient 130 IP klientov.

Komunikačný systém Siemens HiPath 3700/3750

HiPath 3700/3750 je výkonná komunikačná platforma založená na IP protokole pre integrované hlasové a dátové riešenia. Systém podporuje až 500 užívateľov. HiPath 3700 je vhodný pre stredne veľké a veľké firmy a pobočky. Systém umožňuje plné využitie najnovších IP technológií pre prenos hlasu a dát. Prostredníctvom rozhrania LAN možno komunikačné systémy integrovať do Ethernetových sietí LAN. Výmena dát sa vykonáva pomocou protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol).

Komunikačný systém HiPath 3700 dokáže smerovať spojenie cestou najmenších nákladov (LCR -Least Cost Routing) v závislosti na dennej dobe a trase cez vybraných prevádzkovateľov. Pomocou modulu HiPath HG 1500 sa komunikačná platforma HiPath 3000 pripája k lokálnej sieti založenej na protokole IP. Prostredníctvom HiPath HG 1500 sa Váš systém HiPath stáva stredovým rozbočovačom pre hlasovú, dátovú a videokomunikáciu a spĺňa všetky požiadavky v malej a strednej dátovej prevádzke.

Pri výstavbe systémov pre firmy fausse montre s pobočkovými pracoviskami je prepojenie siete realizované pomocou výkonovo optimalizovaných sieťových protokolov CorNet N a Qsig alebo pomoco spojenia LAN-LAN založených na protokole TCP/IP.

Systém HiPath 3700 je k dispozícii v dvoch modeloch – prevedenie do 19″ rozvádzača (HiPath 3700), alebo stacionárny systém (HiPath 3750).

Pri 19 ” variante modelu HiPath 3700 sa periférne prípojky pripájajú cez tzv. „Patch panel”. 19 ” varianty modelu HiPath 3700/3500/3300 sú dôsledne prevedené v technike RJ45. Periférne prípojky sa u týchto modelov pripájajú priamo.