Panasonic končí s PBX! Máme pre vás riešenie od 3CX

Iste si udržujete prehľad o dianí vo svete IT komunikácií. Veríme tak, že vám neunikla informácia o tom, že jeden z hlavných hráčov na trhu – spoločnost Panasonic – oznámila koniec svojho pôsobenia na poli PBX systémov a SIP telefónnych systémov.

Spoločnosť Panasonic ukončí v roku 2022 výrobu komunikačných systémov – telefónnych ústrední, SIP telefónov a skenerov. Od roku 2023 bude poskytovaný už len servis na aktuálne modely výrobkov po dobu 10 rokov.

Napriek tejto skutočnosti sme vďaka našim dlhoročným skúsenostiam, technickému a programovému vybaveniu pripravení poskytovať aj naďalej servis takmer všetkých na trh uvedených ústrední Panasonic.

Taktiež vám vieme poskytnúť analýzu rentability opravy staršieho systému Panasonic a vypracovať cenovú ponuku aj s následnými úsporami po nasadení moderného IP komunikačného systému 3CX. Nemusíte mať obavy s kompletnej výmeny koncových terminálov, nakoľko prostredníctvom brán dokážeme integrovať vaše pôvodné analógové telefóny, analógové vstupné telefónne linky vašeho poskytovateľa, prípadne ich za výhodných podmienok migrovať na modernú technológiu prenosu hlasu cez internet.

Pozrite si krátke video o 35 ročnej histórii komunikačných PBX systémov Panasonic

A teraz si pozrite, ako by vaša komunikácia mohla vyzerať už zajtra !