Oznámenie o zmene názvu spoločnosti na infotel, s.r.o. od 1.10.2021

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1.10.2021 sa mení obchodné meno našej spoločnosti z pôvodného názvu TELfit s.r.o. na nový názov spoločnosti infotel, s.r.o.
Nový názov vznikol v súlade s dlhodobou koncepciou rozvoja našej spoločnosti v oblasti informačných a telekomunikačných technológií.

Cieľom tejto zmeny je predovšetkým jednoznačne prezentovať naše zameranie na inovatívne technológie v oblasti telekomunikácií a IT ako aj zjednodušiť komunikáciu s obchodnými partnermi. Mení sa len názov spoločnosti, všetky ostatné údaje spoločnosti (sídlo spoločnosti, telefónne kontakty, web, emailové adresy, identifikačné údaje  – IČO, DIČ, IČ  DPH, bankové spojenie) zostávajú nezmenené. Táto zmena nemá vplyv na naše obchodno-právne vzťahy a teda všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce ostávajú zachované bez zmien.

Chceme Vás týmto požiadať, aby ste premietli túto zmenu vo Vašej databáze a od 1.10.2021 v písomnou styku s nami používali výlučne nové údaje. Týka sa to predovšetkým vystavovania daňových dokladov, kde všetky faktúry so zdaniteľným plnením od 1.10.2021 vystavené s pôvodným názvom firmy budeme nútení vrátiť na prepracovanie. Veríme, že touto zmenou prinesieme transparentnejšiu komunikáciu a že tento krok budete vnímať pozitívne.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vo Zvolene dňa 22.9.2021

Rastislav Wolkommer, konateľ spoločnosti

Súbor na stiahnutie vo formáte PDF: Potvrdenie o vykonaní zápisu infotel, s.r.o.

Link: Výpis z obchodného registra SR